Kamu İhale Kanunu

İhale kanunu adı verilen hukuki uygulama kamu kurumlarının ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının yanı sıra yapım işleri söz konusu olduğunda başvurulan hukuk yoludur. Hukuk kuralları aracılığı ile kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklara düzenleme getirilir.

Hukuk kuralları toplum yaşamında birçok anlaşmazlık ya da suçlar karşısında devreye girer. Kanun koyucu hukuk kuralları aracılığı ile bu düzenlemeleri yapar. Kamusal alanda zaman zaman bazı ihtiyaçların ortaya çıktığı görülür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kamusal alanda oluşan sorunların giderilmesinde devreye girer.

İhale kanunu idarenin mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri için açtığı ihaleler sırasında yararlanılan hukuk yoludur. Kamusal alanda yaptırılan işler sırasında idare kamu kaynaklarını en verimli ve etkili biçimde kullanmak istediğinde ihale açar. İhaleye giren firmalar da bu işlemlerin yapılabilmesi için teklif verir.

İhale gerçekleştirileceği zaman bazı uygulamalara gerek duyulur. İhale usulleri adı verilen bu uygulamalar sırasında ihalenin nasıl açılacağı belirlenir. Çeşitli ihale yöntemleri bulunur. Firmalar ihalelere teklif vereceği zaman bu şartların karşılanması gerekmektedir.

BENZER YAZILAR  Teknoloji ve Kripto Para Haberleri R10 Blog da

İhale usulleri uygulanırken hukuk kuralları çerçevesinde hareket edilmesi zorunludur. Kamu ihaleleri hakkında bilgi alınmak istendiğinde ise mevzuatların yakından takip edilmesi gerekir.

Kamu İhale Usulleri

İhale kanunu ihaleler sırasında kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve yanlışların giderilmesi için gerekli olan bir hukuk yoludur. Çeşitli biçimde açılan ihaleler sırasında bazı usullere göre çalışma yapılır. Kamu ihale usulü adı verilen bu uygulamalar arasında açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü yer alır.

İdare ihale açacağı zaman bunu hangi usullere göre gerçekleştireceğine karaR veren taraftır. Kamu ihaleleri sırasında bu uygulamaların denetlenebilir nitelikte olması güvenilirliği artıran bir durumdur. Bundan dolayı da ihaleye ilişkin bir usulsüzlük olduğunun düşünülmesi durumunda hukuk yoluna başvurulması mümkün olur.

Kamu ihaleleri hakkında mevzuatların güncellendiği görülürken bu alanda yapılacak çalışmalar sırasında güncel gelişmelerin takip edilmesi önemli olur. Kamu ihaleleri sırasında kurul kararlarının ve Danıştay kararlarının yakın takibi önemli bir ayrıntıdır.

Kamu ihaleleri açılacağı zaman hukuki konuların iyi anlaşılması hak kayıpları yaşanmaması açısından önem arz eder. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tüm ihtiyaçları açıkça belirlerken bu kanunun 5. Maddesi uyarınca temel ilkeler hakkında bilgi edinmek mümkündür.

BENZER YAZILAR  Sehpa Tekerleği Nasıl Değiştirilir?

İhale kanunu ile ilgili temel usuller söz konusu olduğunda açık ihale usulü ve belli istekliler arasındaki ihale usulünden söz edilmiş olur. Diğer ihale usulünün ise kanunlarla açıklanan özel durumlarda kullanıldığı görülmektedir. Kanunda açıkça ifade edilen ihale usulleri uygulanırken hukuk kurallarına bağlı kalınır. Bundan dolayı da herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bazı aşamaların ardından hukuk yoluna başvurulması söz konusu olur.

Yorum yapın

1