Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlasmali-Bosanma-Protokolu

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu noktasında ortak paydada buluştuğunu ifade eden ve yine anlaşmalı boşanma protokolü tarafların hak ve menfaat kaybına uğramasının önüne geçmek adına titizlikle hazırlanması gereken mühim bir belgedir. Aile Hukuku’nu ilgilendiren boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülen dava türleridir. Aile kurmak için bir araya gelen eşler bu kararı alırken kendi özgür iradeleri ile hareket eder. Kanun koyucu aile birliğinin temelden sarsıldığı durumlar karşısında evlilik sonlandırılmak istendiğinde eşlerin iradesini dikkate almaz. Bundan dolayı da mahkemeye başvurmayı zorunlu tutar. Anlaşmalı boşanma protokolü de boşanma davalarında taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda hazırlanır. Anlaşmalı boşanma protokolü avukat eşliğinde hazırlanması zorunlu olmayan bir belgedir. Ancak uygulamada sıklıkla görülmektedir ki uzman bir hukukçudan yoksun biçimde hazırlanan protokol kişilerin hak kaybı yaşamasına ve geriye dönüşü mümkün olmayan menfi durumlarla muhatap olmasına neden olabilmektedir.

  • Türk Medeni Kanunu, ailenin toplumun temel yapı taşı olması nedeni ile boşanmanın gerçekleşebilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesini ister. Bu koşullardan biri de en az bir yıldır evli olma zorunluluğudur.
  • Eşlerin nikahlanmalarından itibaren bir yıllık bir sürecin geçmiş olması gerekir. Aynı zamanda da karşılıklı irade beyanı yapmaları da zorunludur. Hâkim karşısında yapılacak olan bu irade beyanında tarafların tesir altında olmadan hâkime yanıt vermesi gerekir.
  • Dava sırasında hâkimde oluşabilecek kanaatin olumlu yönde olması durumunda davanın tek celsede sonlanması mümkün olabilir. Koşulların sağlanmadığı durumlarda ise hâkimin kararı olumsuz yönde olabilmektedir.

İçindekiler

BENZER YAZILAR  Reyhan Şerbetinin Faydaları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan boşanma protokolü tarafların asgari müşterekler konusunda anlaşmaları ile mümkün olur. Boşanma eşlerin evlilik birliğini sürdürdükleri sırada kanunda öngörülen bir sebebe dayanarak ayrılık kararı almaları ile sonuçlanan bir durumdur. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanmalıdır? Eşlerin merak edecekleri arasında yer alırken bu tür bir belgenin eksiksiz olarak hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilmek kişilerin hak kaybı yaşamaması açısından önemli olan bir durumdur. Bundan dolayı da eşler hukuki danışmanlık aldıklarında sürecin daha sağlıklı ilerlemesi mümkün olur.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken bilgiler oldukça net ifade edilmelidir. Tarafların iradesini yansıtacak olan bu protokolde tüm ayrıntıların düşünülmüş olması istenirken bu sayede ileride çıkabilecek sorunların da önüne geçilmiş olur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Bulunur?

Eşlerin ayrılmaya karar vermesi durumunda anlaşma yolunu tercih etmeleri davanın sürecinin kısalmasına yol açar. Bundan dolayı da anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurulması davanın istenilen biçimde sonuçlanması açısından önerilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde neler bulunur? Merak edildiğinde bu tür bir belgenin tüm detayları kapsaması gerekir.

Boşanmanın ortaya çıkaracağı mali sonucun yanı sıra çocukların velayetinin durumu, mal paylaşımı ya da nafaka gibi konular da bu protokol vasıtası ile açıklığa kavuşturulur. Bunun yanı sıra mahkeme masrafları ya da avukatlık ücretlerini kimin ödeyeceği de anlaşma sırasında belirlenir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün boşanma sonucunda ortaya çıkabilecek tüm konuları kapsaması gerekmektedir. Velayet konusu, mal paylaşımı ya da velayeti almayan ebeveynin çocukları ile olan kişisel ilişkisi dikkatli bir bakış açısı ile ele alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

  • Aile Mahkemesi’ne başvurularak açılan boşanma davalarında bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurulabilmektedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye sunulur.
BENZER YAZILAR  Geçmeyen Öksürük İçin Ne Yapmalı?

Dava açmak için hukuk tevzi bürolarına gerekli harç ve masrafların yatırılması zorunludur. Daha sonra taraflara mahkeme gün ve saatinin bildirilmesinin ardından eşlerin dava sırasında mahkemede bulunması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmış olması tek başına yeterli olmayıp hâkimin eşlerin beyanını bizzat dinlemesi gerekir. Bunda etkili olan sebep ise tarafların baskı altında kalmadan karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarına hâkimin kanaat getirmesi gerekliliğidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Avukatlar savunma makamının temsilcisi olarak görev yapan meslek mensuplarıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında avukatla temsil edilmek zorunlu olmamakla birlikte kişilerin haklarının korunması açısından danışmanlık almak önerilen bir durumdur. Anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilen eşler açısından dava sürecinin daha kısa olması mümkün hale gelir.

Ayrıca hukukun bilimsel bir disiplin olması ve kendine özgü dili sebebi ile de alanında uzmanlık sahibi bir avukattan danışmanlık almak daha isabetli bir karar olur. Boşanma protokolü hazırlanırken eş ve çocuklar açısından parasal konularda asgari müştereklerde buluşulur. Eşlerin haklarının korunması için avukat aracılığı ile başvuru yapılması gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davası söz konusu olduğunda eşler birlikte dava açtıklarında eşlerden birinin diğer eşin açacağı davayı kabul etmesi gerekir. Davalı ve davacının mahkemede hâkim huzurunda özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini beyan etmeleri zorunludur.

Boşanma protokolü hazırlandığında bu yazılı ya da sözlü olarak ifade edilebilmektedir. Yazılı bir protokol hazırlanması tüm detayların ayrıntılı olarak ele alınmasına olanak tanırken ileride karşılaşılabilecek sorunları da önlemesi açısından önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Eşlerin ayrılma kararı alması durumunda bir dilekçe ile birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurması zorunludur. Bunun yanı sıra anlaşmalı ya da çekişmeli olarak sürme ihtimali olan boşanma davalarında anlaşma sağlandığı durumlarda bir anlaşma protokolü hazırlanır. Anlaşmalı boşanma davası ne zaman sonuçlanır? Merak edilenler arasında yer alırken bu tür bir davada hukuki koşulların sağlanması durumunda tek celsede hâkim karar verebilmektedir.

  • Aile Mahkemesi’ne açılacak bir davada anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması gerekir. Hâkimin protokolü bizzat incelediği görülür ve ayrıca tarafların da özgür iradeleri ile bu protokolde yer alanları sözlü olarak ifade etmeleri istenir.
  • Eşlerin ad, soyad bilgilerinin yanı sıra adres ve imzaları protokol üzerinde yer almak zorundadır. Ayrıca kanuni bir temsilcileri varsa bu bilginin de protokolde yer alması gerekir. Protokolde nafaka sorunları, velayet, mal bölüşümü gibi çeşitli konulara yer verilir.
  • Ayrıca dava masrafları, avukatlık ücreti gibi detaylar da bu belgede açıklığa kavuşturulur. Bundan dolayı da tüm ayrıntıların net olarak ele alınması gerekli olur. Anlaşmalı boşanma davalarında hukuki koşulların sağlanması durumunda kısa sürede boşanma sağlanması mümkün olabilmektedir.
  • Anlaşmalı bir boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin en az bir yıldır sürüyor olması istenir. Aksi durumda eşler dava açma hakkına sahip olamamaktadır. Bu sürenin araştırılması hâkim tarafından resen yapılır.
  • Boşanma davaları kamu düzeni ile alakalı davalar arasında kabul edilir. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmesiz yargı faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu tür davalarda hâkimin tarafları bizzat dinlemesi zorunludur.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olurken yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli özelliği eşlerin dava sırasında birlikte hazır bulunması zorunluluğudur. Aksi durumda boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır.
Yorum Yap
Yazıyı Beğendiniz Mi?

Yazar Hakkında

Kişisel bilgi birikimi, yerli ve yabancı kaynaklar, bilimsel araştırma ve bilimsel deneyler ışığında ekip olarak bilgi geçişi sağlamaya çalışır.

Yorum Yap